Cwrs 5 diwrnod yw hwn a gynhelir trwy gydol y tymor tyfu ac yna arholiad BASIS ½ diwrnod.

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad cadarn i agronomi, diogelu cnydau integredig a maeth cnydau ar gyfer y prif gnydau gwraidd a chnydau y gellir eu cynaeafu yn y Deyrnas Unedig. I rai sydd â phrofiad a gwybodaeth gyfyngedig am gnydau mae’n gwrs sylfaenol ar gyfer Tystysgrif y Cwrs Diogelu Cnydau BASIS. I eraill, fel staff ffermydd, sydd â swydd na fydd yn cynnwys rhoi cyngor ar agronomi a diogelu cnydau, mae’n gwrs sy’n sefyll ar ei draed ei hun gan roi dealltwriaeth a gwybodaeth sy’n addas i’w gwaith iddynt.

  • Cynhyrchu Cnydau
  • Chwyn
  • Plâu
  • Afiechydon
  • Pridd a Maethiad Cnydau
  • Cemegolion Diogelu Planhigion a Chynhyrchion Gwrtaith
  • Diogelu Pobl, Anifeiliaid a’r Amgylchedd

Bydd nifer o ymgeiswyr llwyddiannus y cwrs Dyfarniad Sylfaenol mewn Agronomi yn mynd ymlaen i gael cymwysterau BASIS pellach fel FACTS a Thystysgrif BASIS mewn Diogelu Cnydau.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant a ganlyn ar gael i gyflwyno’r cwrs: 

Coleg Sir Gar

Enw cyswllt:
Elizabeth Morgan


Rhif Ffôn:
01554 748394


Cyfeiriad ebost:
elizabeth.morgan@colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad post:
Heol Sandy Road, Pwll, Llanelli, Sir Gâr SA15 4DN


Ardal:
De Orllewin Cymru (mwyafrif y cyrsiau ar Gampws Gelli Aur, Llandeilo)

I weld y cwrs ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
DIY Ffrwythloni Artiffisial (AI)
Fel arfer, cwrs 3 diwrnod gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Trimio Traed Gwartheg
Fel arfer yn gwrs hyfforddiant 1 i 3 diwrnod o hyd. Rhoddir