Cwrs 5 diwrnod yw hwn a gynhelir trwy gydol y tymor tyfu ac yna arholiad BASIS ½ diwrnod.

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad cadarn i agronomi, diogelu cnydau integredig a maeth cnydau ar gyfer y prif gnydau gwraidd a chnydau y gellir eu cynaeafu yn y Deyrnas Unedig. I rai sydd â phrofiad a gwybodaeth gyfyngedig am gnydau mae’n gwrs sylfaenol ar gyfer Tystysgrif y Cwrs Diogelu Cnydau BASIS. I eraill, fel staff ffermydd, sydd â swydd na fydd yn cynnwys rhoi cyngor ar agronomi a diogelu cnydau, mae’n gwrs sy’n sefyll ar ei draed ei hun gan roi dealltwriaeth a gwybodaeth sy’n addas i’w gwaith iddynt.

 • Cynhyrchu Cnydau
 • Chwyn
 • Plâu
 • Afiechydon
 • Pridd a Maethiad Cnydau
 • Cemegolion Diogelu Planhigion a Chynhyrchion Gwrtaith
 • Diogelu Pobl, Anifeiliaid a’r Amgylchedd

Bydd nifer o ymgeiswyr llwyddiannus y cwrs Dyfarniad Sylfaenol mewn Agronomi yn mynd ymlaen i gael cymwysterau BASIS pellach fel FACTS a Thystysgrif BASIS mewn Diogelu Cnydau.


Dyddiadau Cyrsiau:

 • 1st Hydref
 • 15th Hydref
 • 5th Tachwedd
 • 26th Tachwedd
 • 10th Rhagfyr
 • 17th Rhagfyr

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant a ganlyn ar gael i gyflwyno’r cwrs: 

Coleg Sir Gar

Enw cyswllt:
Helen Williams


Rhif Ffôn:
01554 748346  


Cyfeiriad ebost:

helen.williams@colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad post:
Heol Sandy Road, Pwll, Llanelli, Sir Gâr SA15 4DN


Ardal:
De Orllewin Cymru (mwyafrif y cyrsiau ar Gampws Gelli Aur, Llandeilo)

I weld y cwrs ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

DIY Ffrwythloni Artiffisial (AI)
Fel arfer, cwrs 3 diwrnod gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Thrawslifio
Cwrs hyfforddiant deuddydd gydag asesiad annibynnol a thystysgrif
Rheoli Wiwerod Llwyd
Cwrs undydd sy’n cynnwys hyfforddiant ac asesiad. Dyfernir