Fel arfer yn gwrs hyfforddiant integredig dros 2 ddiwrnod gydag asesiad. Rhoddir tystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Mae ategolion megis peiriant torri perthi ar fraich yn hyblyg iawn ar gyfer gwaith yn yr ardal wledig. Fodd bynnag, heb hyfforddiant digonol, gall defnyddio offer torri mewn modd anniogel arwain at ddamweiniau.
Bydd y cwrs yn eich dysgu sut i ddefnyddio’r teclyn mewn modd diogel a chymwys. Bydd cyfle i bobl amhrofiadol ddatblygu eu sgiliau, a gall defnyddwyr mwy profiadol fireinio eu technegau. Byddwch yn dysgu’r theori y tu ô li ddefnyddio’r offer yn ddiogel, ac unwaith y byddwch wedi dysgu’r gwiriadau priodol cyn defnyddio’r offer, byddwch yn cael cyfle i fagu profiad ymarferol.

Bydd sesiynau’n cynnwys: deddfwriaeth iechyd a diogelwch, rheolau, gwiriadau cyn decrhau’r peiriant, defnyddio a symud y tractor, ategolion, peiriannau sy’n cael eu llusgo, PTO, llwythwr blaen, diogelwch cyffredinol wrth ddefnyddio peiriant torri perthi ar fraiche, y peiriant torri ei hun, gwiriadau cyn defnyddio, gweithio ar ochr y ffordd, elfennau ymarferol o ddefnyddio peiriant torri ar fraich.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

O 1 Medi 2023, rhaid i bob ymgeisydd gwblhau'r modiwl e-ddysgu gorfodol canlynol cyn gwneud cais am gyllid - Uned Orfodol: Iechyd a Diogelwch – Rheoli Risg mewn Coedwigaeth a Ffermio

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

*Nodwch fod hwn yn gwrs tymhorol ac nid yw ar gael i'w ddewis yn ffenestr sgiliau Ionawr / Chwefror.*

Carter & Co Associates (Agriconnectors Training)

Enw cyswllt:
Lea Reed


Rhif Ffôn:
07790770839


Cyfeiriad ebost:
agriconnectorstraining@gmail.com 


Cyfeiriad gwefan:
www.agriconnectors.co.uk


Cyfeiriad post:
82 Lon Tanyrallt, Alltwen, Pontardawe, SA82 3AS


Ardal:
Canolbarth, De a Gorllewin Cymru

Forest Park and Garden

Enw cyswllt:
Katie Coles


Rhif Ffôn:
01443 230000 Opt 2


Cyfeiriad ebost:
katiecoles74@gmail.com


Cyfeiriad gwefan:
www.fpandg.com


Cyfeiriad post:
Coed Court, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, Pontypridd CF37 5SW


Ardal:
De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Grŵp Hyfforddi: Bro Gele

Enw cyswllt:
Irwedd Griffiths


Rhif Ffôn:
01492 680499


Cyfeiriad ebost:
irwedd@outlook.com


Cyfeiriad gwefan:
Dim gwefan


Cyfeiriad post:
Nant y Gochel, Abergele, Conwy LL22 8NS


Ardal:
Cymru gyfan

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

PMR Direct LTD

Enw cyswllt:
Amanda Payne / Mary Rees


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
apayne@pmr.org.uk / training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Really Pro Ltd

Enw cyswllt:
Kelly Monroe / David Lewis


Rhif Ffôn:
08448 707568


Cyfeiriad ebost:
kelly@reallypro.co.uk / david@reallypro.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.reallypro.co.uk


Cyfeiriad post:
20 High Street, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2DA


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie M Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
julie@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

TFTF (2008) Ltd

Enw cyswllt:
Suzanne Jones


Rhif Ffôn:
01938 500900


Cyfeiriad ebost:
info@training4thefuture.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.training4thefuture.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolobran Hall, Meifod, Powys SY22 6HX


Ardal:
Cymru gyfan

Harper Adams University

Enw cyswllt:
Ian Pryce


Rhif Ffôn:
01952 815300


Cyfeiriad ebost:
ipryce@harper-adams.ac.uk


Cyfeiriad post:
www.harper-adams.ac.uk/


Postal address:
1Caynton Road, Edgmond, Newport, Shropshire, TF10 8NB


Ardal:

 

Sampson Training Ltd (Grounds Training)

Enw cyswllt:
Ellie Parry

 

Rhif Ffôn:
01865 509510

 

Cyfeiriad ebost:
info@groundstraining.com

 

Cyfeiriad gwefan:
www.groundstraining.com

 

Cyfeiriad post:
Bridgend

 

Ardal:
Cymru gyfan
 

 

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cadw Llyfrau, TAW a Gwneud Treth yn Ddigidol
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb yn
Cynnal a Chadw Llif Gadwyn, Trwslifio, Torri a Phrosesu Coed hyd at 380mm
Cwrs hyfforddiant dros 5 diwrnod gydag asesiad annibynnol a
Hylendid a Bioddiogelwch (Pasbort Dofednod)
Cwrs hyfforddiant hanner diwrnod, a rhoddir tystysgrif ar ôl