Mae Cymdeithas Milfeddygon Gwartheg Prydain (BCVA) ynghyd â’r Bwrdd Safonau Gofal Carnau Gwartheg (CHCSB) wedi datblygu rhaglen o gyrsiau trimio a thrin traed gyda’r bwriad o roi’r hyfforddiant diweddaraf i ffermwyr, wedi’i gyflwyno gan dîm o hyfforddwyr sydd wedi eu hyfforddi i lefel uchel. Mae’r rhaglen yn cynnwys un diwrnod o Gymorth Cyntaf i Draed a thri diwrnod o Drimio Carnau Canolradd.

Darperir y cyrsiau i gyd gan Hyfforddwr Iechyd Traed sydd wedi’i Achredu gan BCVA mewn cydweithrediad â Hyfforddwr wedi’i Achredu gan CHCSB. Mae’r bartneriaeth hyfforddi hon yn golygu y bydd y cynrychiolwyr yn elwa o amrywiaeth eang o arbenigeddau damcaniaethol ac ymarferol ac mae’r gofyniad i hyfforddwyr ddiweddaru eu gwybodaeth bob amser a chael eu hachredu i gyflwyno’r cyrsiau’n golygu y bydd safonau’r hyfforddiant yn parhau’n uchel.  

Adolygir cynnwys y cyrsiau’n gyson er mwyn sicrhau eu bod yn ymgorffori canfyddiadau’r ymchwil diweddaraf a’u bod wedi eu cyfateb â dulliau arferion gorau’r diwydiant. Mae’r cyrsiau’n cyflawni gofynion y cyrff sicrwydd ac yn darparu Tystysgrif Cymhwysedd i’r cynrychiolydd pan fydd yn cwblhau’r asesiadau diwedd cwrs yn llwyddiannus

CYMORTH CYNTAF SYLFAENOL I DRAED: Cwrs diwrnod llawn i bobl sy’n trin gwartheg cloff mewn argyfwng ar fferm. 

Bydd y cwrs yn ymdrin â’r canlynol:

  • Anatomeg sylfaenol y traed/tirnodau
  • Yr offer ar gyfer y gwaith (yn cynnwys hogi cyllyll) 
  • Trosolwg o’r sgoriau symudedd
  • Adnabod y prif anafiadau sy’n achosi cloffni 
  • Trin, codi ac archwilio troed
  • Cyflwyniad i’r dull trimio 5 cam 
  • Protocolau trin: dewis rhwystr a rhoi NSAID 
  • Rhwystro/trin anaf yn ymarferol 

O 1 Medi 2023, rhaid i bob ymgeisydd gwblhau'r modiwl e-ddysgu gorfodol canlynol cyn gwneud cais am gyllid - Uned Orfodol: Cloffni mewn Gwartheg

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant a ganlyn ar gael i gyflwyno’r cwrs hwn

Cymdeithas Milfeddygon Gwartheg Prydain (BCVA) mewn cydweithrediad â’r Bwrdd Safonau Gofal Carnau Gwartheg (CHCSB)

Enw cyswllt:
Zoe Bridgeman

 

Rhif ffôn:
07920 093835

 

Cyfeiriad ebost:
courses@hoofcarestandards.co.uk

 

Cyfeiriad gwefan:
www.hoofcarestandards.co.uk

 

Cyfeiriad post:
6 Maiden Castle Road, Dorset, Dorchester, DT1 2ER

BCVA / CHCSB LLM Farm Vets

Enw cyswllt:
Sarah Bourne

 

Rhif Ffôn:
01948 663000

 

Cyfeiriad ebost:
Sarah.bourne@llmvets.co.uk

 

Cyfeiriad gwefan:
www.llmfarmvets.co.uk

 

Cyfeiriad post:
Old Woodhouses, Broughall,  SY13 4AQ

 

Ardal:
Gogledd

BCVA & CHCSB - Farm Dynamics Ltd

Enw cyswllt:
Sara Pedersen


Rhif Ffôn:
07545 431800


Cyfeiriad ebost:
sara@farmdynamics.co.uk


Cyfeiriad post:
Farm Dynamics Ltd, 30 Millfield Drive, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7BR

BCVA & CHCSB - FARM FIRST VETERINARY SERVICES LTD

Enw cyswllt:
Natalie Parson 


Rhif Ffôn:
01873 840167


Cyfeiriad ebost:
info@farmfirstvets.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.farmfirstvets.co.uk


Cyfeiriad post:
Farm First Veterinary Services Ltd, Unit 1, Bryn Garage, Penpergwm, Abergavenny, Monmouthshire, Np7 9at


 

BCVA and CHCSB - The George Farm Vets

Enw cyswllt:
Sarah Smith


Rhif Ffôn:
01666 823035 ext 1 


Cyfeiriad ebost:
Technical.training@georgevetgroup.co.uk

farm@georgevetgroup.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.georgevetgroup.co.uk/farm-vets/


Cyfeiriad post:
The George Farm Vets, 41a High Street, Malmesbury, Wiltshire, SN16 9ZZ

 

BCVA & CHCSB - Priory Vets Cardigan

Enw cyswllt:
George Jones, Sian Dyer, Andrew Tyler, Sulwyn Jenkins


Rhif Ffôn:
01239612479 (option 2)


Cyfeiriad ebost:
La@prioryvetscardigan.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.prioryvetscardigan.co.uk


Cyfeiriad post:
Priory Vets Cardigan, Unit 1,Parc Teifi, Cardigan, Ceredigion, SA431EW

BCVA & CHCSB - Sandstone Vet Group

Enw cyswllt:
Sally Dixon


Rhif Ffôn:
01606 241222


Cyfeiriad ebost:
office@sandstonevetgroup.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.sandstonevetgroup.co.uk


Cyfeiriad post:
Apex House, Kelsall Road, Tarvin, Chester, CH3 8NR

BCVA & CHCSB - Tyndale Vets

Enw cyswllt:
Emily Singer-Ripley


Rhif Ffôn:
01453 511311


Cyfeiriad ebost:
reception@tyndalevets.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.tyndalevets.co.uk


Cyfeiriad post:
Tyndale Vets, Lower Wick, Dursley, Gloucestershire, GL11 6DD

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a Datblygu Busnes
Noder: bydd hyd y cwrs yn dibynnu ar y darparwr. Rhoddir
Cwympo a Phrosesu Coed dros 380mm
Cwrs hyfforddiant dwys dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a
Arwain a Rheoli
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl