Cwrs hyfforddiant undydd gydag asesiad ar ddiwrnod gwahanol. Rhoddir tystysgrif ar ôl cwblhau’r asesiad yn llwyddiannus. 

Mae alwminiwm ffosffad yn gyfansoddyn peryglus. Wrth ei ddefnyddio’n anghywir, gall fod yn beryglus i iechyd a diogelwch defnyddwyr, y cyhoedd ac anifeiliaid sydd ddim yn cael eu targedu. Bydd y cwrs yn darparu gwybodaeth fanwl am y cynnyrch perthnasol sydd ar gael yn fasnachol, yn ogystal â’r offer i’w ddefnyddio. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n defnyddio alwminiwm ffosffad mewn sefyllfa fasnachol, fel gweithredwyr rheoli pla, ffermwyr, ciperiaid a gofalwyr tir glas. Bydd y cwrs yn trafod materion cyfreithiol a diogelwch allweddol. Bydd storio, cludiant, trin a gwaredu yn cael ei drafod hefyd. Bydd sesiynau’r cwrs yn cynnwys: Y gyfraith, diogelwch, atal cyswllt â’r cyfansoddyn a chymorth cyntaf, yr amgylchedd a bywyd gwyllt, labelu, cynhwysydd y cynnyrch, storio a chludiant, offer ar gyfer defnyddio’r cynnyrch, trin a gwaredu gormodedd o blaleiddiaid a gollyngiadau, a chadw cofnodion.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Noder: Mae newidiadau diweddar mewn deddfwriaeth yn ei gwneud hi’n ofynnol i ddysgwyr sy’n cwblhau’r cwrs hwn i fod yn berchen ar yr offer perthnasol cyn y gallant wedyn ddefnyddio alwminiwm ffosffad gan gynnwys: offer ar gyfer defnyddio’r cynnyrch, cyfarpar diogelu personol ac offer ynysu a monitro sydd yn cynnwys monitor nwy.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Grŵp Hyfforddi: Bro Gele

Enw cyswllt:
Irwedd Griffiths


Rhif Ffôn:
01492 680499


Cyfeiriad ebost:
Irwedd@nantygochel.idps.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
Dim gwefan


Cyfeiriad post:
Nant y Gochel, Abergele, Conwy LL22 8NS


Ardal:
Cymru gyfan

Grwp Llandrillo Menai

Enw cyswllt:
Dewi Williams


Rhif Ffôn:
01286 830261 - rhif estyniad: 8539


Cyfeiriad ebost:
dewiwilliams@gllm.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.gllm.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DU


Ardal:
Gogledd Cymru

Herefordshire, Ludlow and North Shropshire College

Enw cyswllt:
Sarah Lumley


Rhif Ffôn:
01743 562 063


Cyfeiriad ebost:
lumleys@hlcollege.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.hlcollege.ac.uk


Cyfeiriad post:
Folly Lane, Hereford, HR1 1LS


Ardal:
Darparu cyrsiau ar sawl campws gan gynnwys Walford a Chroesoswallt

Morgan Training Services Ltd

Enw cyswllt:

Jayne Morgan


Rhif Ffôn:

07791 341 425


Cyfeiriad ebost:

stephen.banks@MTStrainingltd.com


Cyfeiriad gwefan:

www.morgantrainingservices.co.uk


Cyfeiriad post:

Office 19, Flexspace, Stafford Drive, Battlefield Enterprise park, Shrewsbury, SY1 3BF


Ardal:

Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie

Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 258615


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk

chloe@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Gwell systemau trin da byw er mwyn cynyddu elw
Dyma gwrs undydd gyda thystysgrif am gwblhau. Drwy ganolbwyntio
Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng
Cwrs undydd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus