Cwrs hyfforddiant undydd ymarferol gyda thystysgrif hyfforddiant ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Mae ŵyna yn sgil sylfaenol hanfodol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda mamogiaid. 

Bydd cwrs Technegau Ŵyna yn eich cynorthwyo i wybod beth allwch chi ei wneud eich hun a beth sydd angen sylw gan filfeddyg arbenigol. Mae’r cwrs wedi cael ei lunio i adnabod mamogiaid sy’n cael trafferthion ŵyna, archwilio’r famog, ŵyna neu ofyn am gymorth. Byddwch yn derbyn gwybodaeth gefndirol er mwyn eich paratoi ac adnabod arwyddion ŵyna. Byddwn yn defnyddio efelychwr ŵyna ar gyfer y gweithgareddau ymarferol. Bydd y sesiynau’n ymdrin â pharatoi ar gyfer ŵyna, adnabod arwyddion ŵyna, genedigaeth normal, ŵyna, ymdrin â genedigaethau annormal, a gofal ar ôl ŵyna.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Coleg Cambria Llysfasi

Enw cyswllt:
Sam Bampton / Siwan Jones


Rhif Ffôn:
01978 267185


Cyfeiriad ebost:
sam.bampton@cambria.ac.uk / siwan.jones@cambria.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.cambria.ac.uk


Cyfeiriad post:
Ruthin Road, Llysfasi, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2LB


Ardal :
Gogledd Cymru

Embryonics Ltd

Enw cyswllt:
Stella Rutter


Rhif Ffôn:
01606 854411


Cyfeiriad ebost:
courses@embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad post:
Mere House Farm, Weaverham, Northwich, CW8 3PY


Ardal:
Cymru gyfan

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a Datblygu Busnes
Noder: bydd hyd y cwrs yn dibynnu ar y darparwr. Rhoddir
Cwympo a Phrosesu Coed dros 380mm
Cwrs hyfforddiant dwys dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a
Dyfarniad Lefel 2 Defnyddio Plaladdwyr yn Ddiogel gan ddefnyddio Offer Llaw (PA6)
Fel arfer yn gwrs hyfforddiant undydd gydag asesiad ar ddiwrnod