Cwrs hyfforddiant undydd ymarferol gyda thystysgrif hyfforddiant ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Mae ŵyna yn sgil sylfaenol hanfodol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda mamogiaid. 

Bydd cwrs Technegau Ŵyna yn eich cynorthwyo i wybod beth allwch chi ei wneud eich hun a beth sydd angen sylw gan filfeddyg arbenigol. Mae’r cwrs wedi cael ei lunio i adnabod mamogiaid sy’n cael trafferthion ŵyna, archwilio’r famog, ŵyna neu ofyn am gymorth. Byddwch yn derbyn gwybodaeth gefndirol er mwyn eich paratoi ac adnabod arwyddion ŵyna. Byddwn yn defnyddio efelychwr ŵyna ar gyfer y gweithgareddau ymarferol. Bydd y sesiynau’n ymdrin â pharatoi ar gyfer ŵyna, adnabod arwyddion ŵyna, genedigaeth normal, ŵyna, ymdrin â genedigaethau annormal, a gofal ar ôl ŵyna.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Embryonics Ltd

Enw cyswllt:
Amanda Archer


Rhif Ffôn:
01606 854411


Cyfeiriad ebost:
courses@embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad post:
Mere House Farm, Weaverham, Northwich, CW8 3PY


Ardal:
Cymru gyfan

Mendip Vets

Enw cyswllt:
Dr Sotirios Karvountzis MRCVS


Rhif Ffôn:

01558 509222


Cyfeiriad ebost:

hyfforddiant@mendipvets.net


Cyfeiriad gwefan:
www.mendipvets.net


Cyfeiriad post:
6 Stryd Y Brenin, Llandeilo, Sir Gâr, SA19 6BA / The Horticultural Works, Wells, Somerset BA5 3EU


Ardal:
Cymru gyfan

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Cneifio Defaid ar lefel Uwch
Dyma gwrs hyfforddi deuddydd gydag asesiad integredig. Rhoddir
Pori er Lles Cadwraeth
Cwrs hyfforddiant dros 1 neu 2 ddiwrnod gan ddibynnu ar y