Cwrs hyfforddiant hanner diwrnod, a rhoddir tystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Offer gofynnol er mwyn cynnal lles adar; Gofynion deddfwriaethol, cod ymarfer a safonau’r diwydiant; Amodau tail dofednod a sut mae’n effeithio ar y ddiadell; Llety a lloches; Ansawdd bwyd a dŵr; Gweithdrefnau mewn argyfwng; Amodau amgylcheddol, gan gynnwys cyfraddau awyru; Gofynion cadw cofnodion; Gwaredu stoc marw; Y Pum Rhyddid; Gofynion trin adar yn gywir; Adnabod ymddygiad arferol ac anarferol a’r rheswm dros newidiadau; Ffactorau sy’n achosi straen ymhlith dofednod; Adnabod adar sydd angen eu difa; Technegau difa sy’n cael eu cymeradwyo gan ddeddfwriaeth.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch gall Jimmy Hughes Training Services gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a Datblygu Busnes
Noder: bydd hyd y cwrs yn dibynnu ar y darparwr. Rhoddir
Cwympo a Phrosesu Coed dros 380mm
Cwrs hyfforddiant dwys dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a
Arwain a Rheoli
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl