Cwrs hyfforddiant hanner diwrnod, a rhoddir tystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Offer gofynnol er mwyn cynnal lles adar; Gofynion deddfwriaethol, cod ymarfer a safonau’r diwydiant; Amodau tail dofednod a sut mae’n effeithio ar y ddiadell; Llety a lloches; Ansawdd bwyd a dŵr; Gweithdrefnau mewn argyfwng; Amodau amgylcheddol, gan gynnwys cyfraddau awyru; Gofynion cadw cofnodion; Gwaredu stoc marw; Y Pum Rhyddid; Gofynion trin adar yn gywir; Adnabod ymddygiad arferol ac anarferol a’r rheswm dros newidiadau; Ffactorau sy’n achosi straen ymhlith dofednod; Adnabod adar sydd angen eu difa; Technegau difa sy’n cael eu cymeradwyo gan ddeddfwriaeth.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch gall Jimmy Hughes Training Services gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Gwell systemau trin da byw er mwyn cynyddu elw
Dyma gwrs undydd gyda thystysgrif am gwblhau. Drwy ganolbwyntio
Cymorth Cyntaf yn y Gweithle mewn Argyfwng
Cwrs undydd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus