Noder: bydd hyd y cwrs yn amrywio rhwng 1 - 3 diwrnod gan ddibynnu ar y Darparwr. Rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Cyfle i ddarparu’r cynnyrch neu’r gwasanaethau mae eich cwsmeriaid yn chwilio amdanynt drwy fynychu ein cwrs Marchnata eich Busnes. Bydd y cwrs hwn yn eich cynorthwyo i ddeall marchnata, bodloni gofynion eich cwsmeriaid a gwneud eich busnes yn llawer mwy effeithiol a phroffidiol. Bydd y cwrs yn trafod sgiliau marchnata sylfaenol ac yn eich helpu i gynllunio ymgyrch. Byddwch yn trafod y meysydd canlynol: beth yw marchnata, anghenion y cwsmer, dadansoddiad SWOT, y 4 P, proffilio cwsmeriaid, lleoli eich hun ar y farchnad, brandio a chyflwyno dulliau marchnata arloesol.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch gall Agriconnectors, Power Media Management, Really Pro Ltd a Simply the Best Training Ltd gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Agriconnectors

Enw cyswllt:
Lea Reed


Rhif Ffôn:
07790 770839


Cyfeiriad ebost:

agriconnectorstraining@gmail.com


Cyfeiriad gwefan:
www.agriconnectors.co.uk


Cyfeiriad post:
Stryd y Pier, Abertawe  SA1 1RY


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Embryonics Ltd

Enw cyswllt:
Amanda Archer


Rhif Ffôn:
01606 854411


Cyfeiriad ebost:
courses@embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.embryonicsltd.co.uk


Cyfeiriad post:
Mere House Farm, Weaverham, Northwich, CW8 3PY


Ardal:
Cymru gyfan

Grwp Llandrillo Menai

Enw cyswllt:
Dewi Williams


Rhif Ffôn:
01286 830261 - rhif estyniad: 8539


Cyfeiriad ebost:
dewiwilliams@gllm.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.gllm.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DU


Ardal:
Gogledd Cymru

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie

Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 258615


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk

chloe@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

Power Media Management Ltd

Enw cyswllt:
David Lewis


Rhif Ffôn:
08448 707168


Cyfeiriad ebost:
info@powermediamanagement.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.powerfulonline.co.uk


Cyfeiriad post:
The Hub, 8 Mansel Street, Caerfyrddin
SA31 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Really Pro Ltd

Enw cyswllt:
Kelly Monroe


Rhif Ffôn:
08448 707568


Cyfeiriad ebost:
kelly@reallypro.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.reallypro.co.uk


Cyfeiriad post:
Princess House, Princess Way, Abertawe SA1 3LW


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Iechyd, Lloches a Rheoli Lloi (ar gyfer y sectorau bîff a llaeth)
Cwrs undydd gyda thystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn
Cwympo a Phrosesu Coed dros 380mm
Cwrs hyfforddiant dwys dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a