Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Nod y gweithdy yw cynyddu dealltwriaeth y mynychwyr o ddiogelwch ac arfer dda, yn ogystal ag amlinellu’r gofynion deddfwriaethol ar gyfer defnyddio meddyginiaethau ar y fferm. Mae’r cwrs hefyd yn anelu at ddatblygu dealltwriaeth mynychwyr o’r gwahanol fathau o feddyginiaethau a ddefnyddir a sut mae’r rhain yn berthnasol i’r clefydau cyffredin sydd i’w gweld ar eu ffermydd. Trwy fynychu’r cwrs, byddwch yn dysgu sut i: roi meddyginiaethau milfeddygol i’r anifeiliaid sydd yn eich gofal, storio a chadw meddyginiaethau ar y fferm yn unol â gofynion deddfwriaethol a gwarant fferm,  disgrifio’r gwahaniaeth rhwng brechlynnau a thriniaethau  a’r gwahanol ddosbarthiadau deddfwriaethol, disgrifio’r gwahaniaethau sylfaenol rhwng gwahanol fathau o wrthfiotigau a’r angen am arweiniad milfeddygol er mwyn eu defnyddio, disgrifio’r dosbarthiadau sylfaenol o driniaeth anthelminitig a’r angen am arweiniad milfeddygol neu SQP er mwyn eu defnyddio, deall sut mae cyffuriau NSAID yn gweithio a sut y dylid eu defnyddio. Byddwch yn dod i ddeall y cyfrifoldeb sydd ar y rhai hynny sy’n rhoi meddyginiaethau i anifeiliaid fferm.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch oherwydd cyfyngiadau presennol yn sgil Covid 19, gall y darparwyr isod cyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

XL Vet – Farm First Vets Ltd

Enw cyswllt:
Farm First Vets


Rhif Ffôn:
01873 840167


Cyfeiriad ebost:
info@farmfirstvets.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.farmskills.co.uk


Cyfeiriad post:
The Bryn Garage, Abergavenny Road, Penpergwm, Y Fenni, NP7 9AT


Ardal:
De-ddwyrain Cymru

XL Vet – Fenton Vets Ltd

Enw cyswllt:
Mike John


Rhif Ffôn:
01437 762806


Cyfeiriad ebost:
admin@fentonvets.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.fentonvets.co.uk


Cyfeiriad post:
21 Portfield, Haverfordwest, SA61 1BN


Ardal:
De-orllewin Cymru

XL Vet – Prostock Vets Ltd

Enw cyswllt:
Lizzy Wheeler 


Rhif Ffôn:
01267 233266


Cyfeiriad ebost:
office@prostockvets.com


Cyfeiriad gwefan:
www.prostockvets.com


Cyfeiriad post:
Canolfan Da Byw, Nantyci, Ffordd Llysonnen, Caerfyrddin, SA33 5DR


Ardal:
De-orllewin Cymru

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a Datblygu Busnes
Noder: bydd hyd y cwrs yn dibynnu ar y darparwr. Rhoddir
Cwympo a Phrosesu Coed dros 380mm
Cwrs hyfforddiant dwys dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a
Arwain a Rheoli
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl