A hoffech chi wella eich rheolaeth pridd? Cynyddu eich cynhyrchiad porthiant neu leihau eich defnydd o wrtaith?

 

Bydd y gweithdy yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • deall elfennau allweddol yn ymwneud â ffrwythlondeb pridd
  • deall gwahanol fathau o bridd a’u strwythur
  • gallu cwblhau asesiad maes yn ymwneud â rhinweddau pridd
  • egwyddorion gwrtaith nitrogen, ffosffad a photash
  • maetholion eilaidd
  • cynlluniau rheoli maetholion

*Mae ffenest ymgeisio ar gyfer Meistr ar Briddoedd ar gau.*

 


Dyma rhai lluniau o weithdy Meistr ar Briddoedd 2019 nôl yn mis Mawrth.

 

 

 

 

 

 

 

 


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Meistr ar Borfa Cymru
A oes gennych chi ddealltwriaeth dda o reolaeth tir glas ac yn
Meistr ar Faeth Cymru
Mae maeth yn effeithio ar berfformiad y ddiadell yn yr hirdymor –
Meistr ar Gloffni Cymru (Llaeth)
Ydych chi’n awyddus i ddysgu ac i fabwysiadu’r technegau