Mae'r cwrs hwn yn tywys cyfranogwyr trwy nodweddion allweddol y rhan fwyaf o'r cynefinoedd fferm sy'n seiliedig ar blanhigion ac yn rhoi gwybodaeth ar sut i wneud arolwg cyflym i adnabod mathau o gynefinoedd. Erbyn diwedd y modiwl, dylai cyfranogwyr allu adnabod y prif gynefinoedd ar eu tir, a deall y gwahaniaeth rhwng glaswelltir wedi'i wella a glaswelltir cynefin.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Mathau Gwahanol o Gontractau Ynni
Newidiodd tua 2.32 miliwn o gartrefi a busnesau eu contractau
Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint