Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd resbiradol mewn gwartheg.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Arallgyfeirio Busnes Fferm
Bydd y cwrs yma’n eich helpu i ddadansoddi syniadau i
Rhywogaethau Goresgynnol
Mae’r cwrs hyfforddiant hwn yn cynnwys y tri maes canlynol
Porthi Dail - Porthi Dail Nid Pridd
Mae rhoi gwrtaith ar ddail yn ddull gwahanol o roi maetholion