Welsh Government

Bydd y cwrs yma’n eich helpu i ddadansoddi syniadau i arallgyfeirio eich busnes fferm. Mae’n cynnwys adnoddau fydd yn rhoi sail i chi wneud penderfyniadau, p'un ai a oes gennych chi fusnes neu brosiect arallgyfeirio’n barod neu os ydych chi’n arallgyfeirio am y tro cyntaf.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd