Bydd y cwrs yma’n eich helpu i ddadansoddi syniadau i arallgyfeirio eich busnes fferm. Mae’n cynnwys adnoddau fydd yn rhoi sail i chi wneud penderfyniadau, p'un ai a oes gennych chi fusnes neu brosiect arallgyfeirio’n barod neu os ydych chi’n arallgyfeirio am y tro cyntaf.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Meincnodi eich Fferm
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio’r rhaglen Mesur i Reoli i
Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint
Llyngyr Yr Iau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth