Bydd y cwrs yma’n eich helpu i ddadansoddi syniadau i arallgyfeirio eich busnes fferm. Mae’n cynnwys adnoddau fydd yn rhoi sail i chi wneud penderfyniadau, p'un ai a oes gennych chi fusnes neu brosiect arallgyfeirio’n barod neu os ydych chi’n arallgyfeirio am y tro cyntaf.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar