Mae cadw eich moch yn iach, yn hapus a chynhyrchiol yn dibynnu ar dyddynwyr, yn ogystal â ffermwyr gydag unedau moch ar raddfa fwy, yn dilyn nifer o gamau syml.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Meincnodi eich Fferm
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio’r rhaglen Mesur i Reoli i
Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint
Llyngyr Yr Iau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth