Mae cadw eich moch yn iach, yn hapus a chynhyrchiol yn dibynnu ar dyddynwyr, yn ogystal â ffermwyr gydag unedau moch ar raddfa fwy, yn dilyn nifer o gamau syml.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd