Ystyried dulliau priodol o gadw lloi dan do, yn cynnwys ciwbiclau, buarthau gwellt, llociau neu gytiau er mwyn sicrhau’r perfformiad a’r safonau lles gorau.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd