Mae Clwy Affricanaidd y Moch yn cael ei ystyried yn un o’r clefydau mwyaf difrifol a niweidiol sy’n effeithio ar foch ar draws y byd. Yn y cwrs hwn, byddwn yn trafod sut mae’r feirws yn lledaenu, y symptomau, diagnosis, camau gweithredu a dulliau atal.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd