Mae Clwy Affricanaidd y Moch yn cael ei ystyried yn un o’r clefydau mwyaf difrifol a niweidiol sy’n effeithio ar foch ar draws y byd. Yn y cwrs hwn, byddwn yn trafod sut mae’r feirws yn lledaenu, y symptomau, diagnosis, camau gweithredu a dulliau atal.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ffermio Cynaliadwy - Trosolwg o Wytnwch a Chynhyrchu
Bydd y cwrs hwn yn edrych ar ffactorau sy’n gysylltiedig â
Ffermio Cynaliadwy - Cynllunio Rheoli Maetholion
Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i gynllunio rheoli maetholion ar dir
Ffermio Cynaliadwy – Lleihau Allyriadau Amonia
Mae amonia (NH3) sy’n deillio o weithgareddau amaethyddol wedi