Yn ystod y cwrs hwn, byddwn yn edrych ar arwyddion, diagnosis, triniaeth a rheolaeth cyflyrau cyffredin sy’n cael eu hachosi gan ectoparasitiaid mewn gwartheg.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd