Nod y modiwl yw rhoi cyfle i ddysgwyr feithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o baratoi, gyrru a defnyddio tractorau a pheiriannau cysylltiedig yn ddiogel ac effeithlon.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a chyllid
Mae'r modiwl hwn yn eich cynorthwyo i lunio cynllun busnes
Bioddiogelwch a Chwaratin
Yn y modiwl hwn byddwn yn egluro buddion bioddiogelwch a'r camau
Erthylu Mewn Mamogiaid
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau atal erthylu