Mae dylunio ac adeiladu da byw yn aml yn benderfyniad unwaith mewn cenhedlaeth. Mae'r rhan fwyaf, os nad pob un, cydrannau adeiladu yn asedau corfforol sefydlog ar gyfer y fferm ac unwaith yn eu lle bydd yn darparu blynyddoedd o gefnogaeth i fusnes y fferm. Mae'r modiwl hwn yn ymdrin ag agweddau ar ddylunio adeiladau megis lleoliad, ffactorau dylunio sylfaenol, cynlluniau llawr, waliau a dylunio to, awyru a goleuo.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael