Mae dylunio ac adeiladu da byw yn aml yn benderfyniad unwaith mewn cenhedlaeth. Mae'r rhan fwyaf, os nad pob un, cydrannau adeiladu yn asedau corfforol sefydlog ar gyfer y fferm ac unwaith yn eu lle bydd yn darparu blynyddoedd o gefnogaeth i fusnes y fferm. Mae'r modiwl hwn yn ymdrin ag agweddau ar ddylunio adeiladau megis lleoliad, ffactorau dylunio sylfaenol, cynlluniau llawr, waliau a dylunio to, awyru a goleuo.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Meincnodi eich Fferm
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio’r rhaglen Mesur i Reoli i
Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint
Llyngyr Yr Iau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth