Mae'r modiwl hwn yn edrych ar ganfod, gwneud diagnosis ac atal Gastroenteritis Parasitaidd (PGE) a llyngyr yr ysgyfaint mewn gwartheg.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Asesiadau Sgôr Cyflwr Corff (BSC) - Defaid
Mae asesiadau Sgôr Cyflwr Corff (BCS) yn ddull syml, rhad ac
Ffermio Cydweithredol ac ar y Cyd
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno a chymharu sawl trefniant gweithio
Ymwrthedd Anthelminitig ar Ffermydd Defaid
Rydym yn meddwl am lyngyr mewn defaid yn achosi penolau budr a