Mae'r modiwl hwn yn edrych ar ganfod, gwneud diagnosis ac atal Gastroenteritis Parasitaidd (PGE) a llyngyr yr ysgyfaint mewn gwartheg.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Trosedd Cefn Gwlad - Cadw eich Fferm yn Ddiogel
Bydd y cwrs hwn yn dangos i chi sut mae cyfuno mesurau diogelwch
Therapi Dethol i Fuchod Sych (SDCT)
Mae ymwrthedd i wrthfiotigau yn bryder mawr i’r diwydiant
Dylunio Adeiladau ar gyfer Da Byw
Mae dylunio ac adeiladu da byw yn aml yn benderfyniad unwaith