Mae'r modiwl hwn yn edrych ar ganfod, gwneud diagnosis ac atal Gastroenteritis Parasitaidd (PGE) a llyngyr yr ysgyfaint mewn gwartheg.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Meincnodi eich Fferm
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio’r rhaglen Mesur i Reoli i
Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint
Llyngyr Yr Lau Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion, dulliau atal a thriniaeth