Mae'r modiwl hwn yn edrych ar ganfod, gwneud diagnosis ac atal Gastroenteritis Parasitaidd (PGE) a llyngyr yr ysgyfaint mewn gwartheg.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Newid yn yr Hinsawdd a Rheoli Da Byw
Cyfle i ddysgu am ffynonellau a strategaethau ar gyfer lliniaru
Afiechydon y Nerfau mewn Defaid
Yn y cwrs hwn rydym yn trafod; Listeriosis - Afiechyd y gaeaf a'r
Diogelwch ar y Fferm – Gweithio mewn ffordd Ddiogel gyda Cherbydau Aml Dirwedd (ATV’s)
Cyfle i feithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o baratoi, gyrru a