Mae gan lawer o adeiladau da byw'r potensial i gael eu newid i gynnig gwell iechyd a pherfformiad i dda byw, a thrwy hynny wella allbynnau y gellir eu mesur fel mwy o effeithlonrwydd porthi, defnydd o adnoddau, llai o feddyginiaethau, dangosyddion llesiant. Ac i gefnogi cynaliadwyedd ariannol busnes y fferm. Gall busnesau fferm unigol fod â thargedau penodol o ran gwelliant, a bydd y modiwl yn sôn yn fyr am iechyd anifeiliaid, effeithlonrwydd porthi a llafur, a chostau.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Colostrwm a Lloi
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio pwysigrwydd cyflenwad digonol o
Systemau Pori
Glaswellt sy’n cael ei bori yw’r bwyd rhataf, yn cyflenwi hyd at
Uned Orfodol - Diogelwch Plaladdwyr
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio storio, defnyddio a gwaredu