Mae gan lawer o adeiladau da byw'r potensial i gael eu newid i gynnig gwell iechyd a pherfformiad i dda byw, a thrwy hynny wella allbynnau y gellir eu mesur fel mwy o effeithlonrwydd porthi, defnydd o adnoddau, llai o feddyginiaethau, dangosyddion llesiant. Ac i gefnogi cynaliadwyedd ariannol busnes y fferm. Gall busnesau fferm unigol fod â thargedau penodol o ran gwelliant, a bydd y modiwl yn sôn yn fyr am iechyd anifeiliaid, effeithlonrwydd porthi a llafur, a chostau.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Mathau Gwahanol o Gontractau Ynni
Newidiodd tua 2.32 miliwn o gartrefi a busnesau eu contractau
Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Mastitis mewn Gwartheg
Achosir mastitis mewn gwartheg llaeth bron bob tro gan haint