Mae'r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio a gweithredu systemau dim-til neu min-tiliau i wella iechyd y pridd a chostau cynhyrchu is.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Tafod Glas mewn Gwartheg a Defaid
Nid yw clefyd y Tafod Glas yn bresennol yn y DU ar hyn o bryd
Heintiau Nematod mewn Defaid – Gastroenteritis Parasitig (PGE)
Heintiau gan nematod gastroberfeddol (llyngyr) yw’r haint
Clefydau Resbiradol Mewn Defaid
Clefydau resbiradol yw un o brif achosion colledion y diwydiant