Mae'r modiwl hwn yn disgrifio defnyddio a gweithredu systemau dim-til neu min-tiliau i wella iechyd y pridd a chostau cynhyrchu is.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ysbaddu Lloi
Ysbaddu: Sicrhau’r Canlyniad Gorau ar gyfer Fferm a’r Llo
Newid yn yr Hinsawdd a Rheoli Da Byw
Cyfle i ddysgu am ffynonellau a strategaethau ar gyfer lliniaru
Afiechydon y Nerfau mewn Defaid
Yn y cwrs hwn rydym yn trafod; Listeriosis - Afiechyd y gaeaf a'r