Mae’r modiwl hwn yn ystyried y defnydd o Werthoedd Bridio Tybiedig (EBVs) i ragweld potensial anifeiliaid a sut caiff eu genynnau eu mynegi yn eu hepil.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a chyllid
Mae'r modiwl hwn yn eich cynorthwyo i lunio cynllun busnes
Bioddiogelwch a Chwaratin
Yn y modiwl hwn byddwn yn egluro buddion bioddiogelwch a'r camau
Erthylu Mewn Mamogiaid
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau atal erthylu