Mae’r modiwl hwn yn ystyried y defnydd o Werthoedd Bridio Tybiedig (EBVs) i ragweld potensial anifeiliaid a sut caiff eu genynnau eu mynegi yn eu hepil.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar