Heintiau gan nematod gastroberfeddol (llyngyr) yw’r haint pwysicaf sy’n cyfyngu ar gynhyrchiant defaid yn y DU. Gallwch ddysgu am ddiagnosis a thriniaeth yn ystod y cwrs hwn.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Treth ar Werth
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno eich rhwymedigaethau mewn perthynas
Pigo Niweidiol Mewn Dofednod Dodwy
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau o atal pigo
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar