Heintiau gan nematod gastroberfeddol (llyngyr) yw’r haint pwysicaf sy’n cyfyngu ar gynhyrchiant defaid yn y DU. Gallwch ddysgu am ddiagnosis a thriniaeth yn ystod y cwrs hwn.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Technoleg Fanwl Gywir mewn Amaethyddiaeth
Cyfle i ddysgu am y gwahanol fathau o dechnoleg a ddefnyddir ym
Iechyd Coed – Plâu ac Afiechydon Coed
Bydd y cwrs yma yn rhoi golwg gyffredinol i chi o’r bygythiadau i
Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA)
Mae Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (CEA) yn ddull tyfu