Bydd y cwrs hwn yn tynnu sylw at y risgiau o weithio gydag anifeiliaid fferm, yn enwedig gwartheg, gan esbonio ymatebion ymladd neu ffoi, a ffyrdd o’u hosgoi nhw, trwy ddefnyddio egwyddorion trin diogel a dulliau eraill. 


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Goroesiad Perchyll
Gall cyfraddau marwolaeth perchyll yng Nghymru fod cymaint ag 20%
Effeithlonrwydd Bwyd
Mae’r modiwl yma’n archwilio sut gall cynnyrch cig a llaeth gael
Afiechyd Resbiradol Mewn Gwartheg
Mae’r modiwl hwn yn archwilio atal, trin a rheoli afiechyd