Bydd y cwrs hwn yn rhoi trosolwg o faterion llygredd aer amaethyddol a bydd yn ystyried ffyrdd y gellir addasu ffermio i leihau allyriadau niweidiol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cloffni mewn Defaid
Mae’r modiwl hwn yn edrych ar achosion a’r dulliau o atal a thrin
Gastro-enteritis Parasitaidd (PGE) A Llyngyr Yr Ysgyfaint Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar ganfod, gwneud diagnosis ac atal
Iechyd Yr Hwrdd
Bydd y modiwl hwn yn eich cynorthwyo i asesu a gwella iechyd eich