Bydd y modiwl hwn yn dangos i chi sut i gael y gorau o'ch adnodd glaswellt, lleihau gwastraff glaswellt, a gwella perfformiad da byw.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Ymwrthedd Gwrthficrobaidd (AMR)
Mae gwrthficrobau'n cwmpasu teulu cyfan o gyffuriau ond ar gyfer
Clefyd Hydatid mewn Defaid
Bydd y cwrs hwn yn eich cynorthwyo i ganfod, atal, rheoli a thrin
Genomeg
Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar genomeg, a sut mae genomeg yn