Mae’r cwrs hyfforddiant hwn yn cynnwys y tri maes canlynol:  Adnabod rhywogaethau anfrodorol goresgynnol fflora a ffawna, adnabod rhywogaethau niweidiol ac adnabod a rheoli rhywogaethau Fallopia (clymog Japan).


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Uned Orfodol: Cloffni mewn Gwartheg
Cloffni mewn gwartheg yw un o'r ffactorau mwyaf blaenllawsy’n
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael