Mae’r cwrs hyfforddiant hwn yn cynnwys y tri maes canlynol:  Adnabod rhywogaethau anfrodorol goresgynnol fflora a ffawna, adnabod rhywogaethau niweidiol ac adnabod a rheoli rhywogaethau Fallopia (clymog Japan).


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Uned Orfodol: Cloffni mewn Gwartheg
Cloffni mewn gwartheg yw un o'r ffactorau mwyaf blaenllawsy’n
Cloffni mewn Defaid
Mae’r modiwl hwn yn edrych ar achosion a’r dulliau o atal a thrin
Gastro-enteritis Parasitaidd (PGE) A Llyngyr Yr Ysgyfaint Mewn Gwartheg
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar ganfod, gwneud diagnosis ac atal