Welsh Government

Glaswellt sy’n cael ei bori yw’r bwyd rhataf, yn cyflenwi hyd at 90% o ofynion egni ar gyfer anifeiliaid, ond mae llawer yn cael ei wastraffu o ganlyniad i amseru gwael. Mae systemau pori da yn cyfateb gofynion da byw gyda thwf glaswellt. Mae mesur glaswellt ac addasu’r ardal bori, niferoedd stoc a phorthiant ychwanegol yn hanfodol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cynllunio a chyllid
Mae'r modiwl hwn yn eich cynorthwyo i lunio cynllun busnes
Bioddiogelwch a Chwaratin
Yn y modiwl hwn byddwn yn egluro buddion bioddiogelwch a'r camau
Erthylu Mewn Mamogiaid
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar achosion a dulliau atal erthylu