Glaswellt sy’n cael ei bori yw’r bwyd rhataf, yn cyflenwi hyd at 90% o ofynion egni ar gyfer anifeiliaid, ond mae llawer yn cael ei wastraffu o ganlyniad i amseru gwael. Mae systemau pori da yn cyfateb gofynion da byw gyda thwf glaswellt. Mae mesur glaswellt ac addasu’r ardal bori, niferoedd stoc a phorthiant ychwanegol yn hanfodol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Diogelwch Bwyd i Dyfwyr Cynnyrch Ffres
Mae bwyd diogel yn cael ei ddisgrifio yn y gyfraith fel "bwyd sy
Uned Orfodol: Cloffni mewn Gwartheg
Cloffni mewn gwartheg yw un o'r ffactorau mwyaf blaenllawsy’n
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i