Glaswellt sy’n cael ei bori yw’r bwyd rhataf, yn cyflenwi hyd at 90% o ofynion egni ar gyfer anifeiliaid, ond mae llawer yn cael ei wastraffu o ganlyniad i amseru gwael. Mae systemau pori da yn cyfateb gofynion da byw gyda thwf glaswellt. Mae mesur glaswellt ac addasu’r ardal bori, niferoedd stoc a phorthiant ychwanegol yn hanfodol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Trosedd Cefn Gwlad - Cadw eich Fferm yn Ddiogel
Bydd y cwrs hwn yn dangos i chi sut mae cyfuno mesurau diogelwch
Therapi Dethol i Fuchod Sych (SDCT)
Mae ymwrthedd i wrthfiotigau yn bryder mawr i’r diwydiant
Dylunio Adeiladau ar gyfer Da Byw
Mae dylunio ac adeiladu da byw yn aml yn benderfyniad unwaith