Glaswellt sy’n cael ei bori yw’r bwyd rhataf, yn cyflenwi hyd at 90% o ofynion egni ar gyfer anifeiliaid, ond mae llawer yn cael ei wastraffu o ganlyniad i amseru gwael. Mae systemau pori da yn cyfateb gofynion da byw gyda thwf glaswellt. Mae mesur glaswellt ac addasu’r ardal bori, niferoedd stoc a phorthiant ychwanegol yn hanfodol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Iechyd a Diogelwch (Gorfodol os ydych wedi dewis cwrs defnyddio peiriannau neu offer)
Yn ystadegol, ffermio yw un o’r galwedigaethau mwyaf peryglus yn
Rheoli Llyngyr yr Iau
Deall ac atal lledaeniad y parasitiad Llyngyr Afu ar eich fferm.
Sgôr Cyflwr Corff (BCS) mewn Buchesi Bîff
Mae ymchwil yn dangos bo monitro’r sgôr cyflwr er mwyn cadw