TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a chyfreithiol ar gyfer ŵyna'n llwyddiannus yn y DU.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Adnoddau Dynol ar y Fferm
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol
Clafr Defaid
Fe fydd yr uned hon yn eich cynorthwyo i ganfod a rhwystro
Ffrwythlondeb y Fuches Biff
Mae'r modiwl hwn yn disgrifio sut i bennu targedau ymarferol ar