Mae ymosodiad clêr chwythu’n bryder economaidd mawr i ffermwyr gan fod costau atal sylweddol yn gysylltiedig â phob dafad sy’n wynebu risg.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Adnoddau Dynol ar y Fferm
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol
Clafr Defaid
Fe fydd yr uned hon yn eich cynorthwyo i ganfod a rhwystro
Wyna Sylfaenol
TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a