Gwres adnewyddadwy yw cynhyrchiant gwres o dechnolegau a ystyrir yn adnewyddadwy megis Biomas, Pympiau Gwres, Hylosgi Bio-nwy a Dŵr poeth Domestig Solar (SDHW) / Solar Thermol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Cloffni Gwartheg
Cloffni yw un o'r materion lles a chynhyrchiant mwyaf sylweddol
Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid
Gall deall sail fiolegol a genetig bridio defaid ein helpu i
Maeth Mamogiaid
Mae’r modiwl hwn yn disgrifio cynnal maethiad y famog a chael