Gwres adnewyddadwy yw cynhyrchiant gwres o dechnolegau a ystyrir yn adnewyddadwy megis Biomas, Pympiau Gwres, Hylosgi Bio-nwy a Dŵr poeth Domestig Solar (SDHW) / Solar Thermol.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Adnoddau Dynol ar y Fferm
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai canllawiau a chyngor ymarferol
Clafr Defaid
Fe fydd yr uned hon yn eich cynorthwyo i ganfod a rhwystro
Wyna Sylfaenol
TMae'r modiwl hwn yn disgrifio'r gofynion ymarferol a