Welsh Government

Mae’r cwrs hwn yn weithdy hyfforddiant 3 awr a bydd tystysgrif presenoldeb yn cael ei chyhoeddi ar ôl cyflawni’r gweithdy. Caiff y gweithdai eu darparu gan filfeddygfeydd lleol ledled Cymru. 

Bydd mynychwyr y gweithdai yn cael cyd-destun byd-eang AMR a’r rhyngweithio â defnyddio gwrthfiotigau mewn ffermio. Dealltwriaeth sylfaenol yn lledaenu er mwyn cynyddu derbyn pam y mae’n rhaid lleihau’r defnydd o wrthfiotigau.  Mae’r ardaloedd y mae pob sector da byw wedi’u targedu. Mae enghreifftiau penadol yn dangos sut mae mesurau i leihau’r angen am wrthfiotigau yn helpu i wella iechyd a chynhychiant anifeiliaid – neges “Mae atal yn well na gwella”.
 

I weld dyddiadau nesaf y gweithdy hwn, cliciwch yma i fynd i’r dudalen ‘Digwyddiadau’.


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Bovine Viral Diarrhoea (BVD) Workshop
Workshop attendees will learn about the clinical signs
Rheoli Parasitiaid mewn Defaid – Rhan 2: Y clafr, Llau a Llyngyr yr iau
Mae’r cwrs hwn yn weithdy hyfforddiant 3 awr a bydd tystysgrif
Colli Ŵyn – Rhan 1: Erthylu a Maeth
Mae’r cwrs hwn yn weithdy hyfforddiant 3 awr a bydd tystysgrif