Straeon llwyddiannau busnesau

Mae Prentisiaethau yn cael effaith gadarnhaol ar fusnesau a'r economi changach ledled Cymru.

Gwelch sut mae prentisiaid yn helpu cwmniau i fynd i'r afael a phrinder sgiliau, cynyddu cynhyrchiant, gwella cystadleurwydd a sichrau gweithlu ymroddedig a chymwys.

Prentisiaethau: cliciwch yma i gofrestru eich diddordeb a chael gwybod sut y gallai eich busnes elwa.

CGI

Cwmni ymgynghori TG a busnes yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr drwy brentisiaethau.

Real SFX

Rhonwch hwb creadigol i'ch busnes gyda phrentisiaethau

Fab Wafer Casnewydd

Cwmni lled-ddargludyddion o Gasnewydd yn annog eraill i recriwtio prentisiaid.

Redrow Homes

Prentisiaethau’n pontio’r bylchau sgiliau i adeiladwr tai cenedlaethol.

Openreach

Prentisiaethau yn ailfywiogi busnes Openreach

Radnor Hills

Mae Radnor Hills, gwneuthurwr dŵr ffynnon a diodydd ysgafn, yn dweud na fydden nhw wedi cyrraedd ble maen nhw heddiw heb eu byddin o brentisiaid.

High Precision Wales

Mae’r cwmni gweithgynhyrchu teuluol, High Precision Wales, yn dweud bod prentisiaethau yn caniatáu amser ar gyfer datblygu’r busnes ac yn helpu i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau yn y diwydiant.

S4C

Mae'r darlledwr Cymraeg, S4C, wedi buddsoddi mewn prentisiaethau fel rhan o'i ymrwymiad i hyfforddi a datblygu sgiliau yn lleol, i ddiogelu dyfodol y busnes.

Bryson Recycling

Mae cwmni ailgylchu yn Abergele yn dweud bod prentisiaethau yn hanfodol i gynnal gweithlu cynaliadwy drwy ddatblygu sgiliau a buddsoddi yn noniau’r dyfodol.

Elite Paper Solutions

Cyflogodd Elite Paper Solutions Josh O'Leary 21 oed o Dredegar, fel prentis yn 2017.

Brød

Prentisiaethau yw'r dewis amlwg  er mwyn recriwtio a hyfforddi staff.

Mainetti

Prentisiaethau’n gwella ymroddiad staff gweithgynhyrchydd yn Wrecsam.