Proffiliau Modelau Rol

Mae perchenogion busnesau ac entrepreneuriaid ledled Cymru, bob un â gwahanol stori i’w hadrodd, yn gweithredu fel Modelau Rôl Syniadau Mawr Cymru i’n helpu i ysbrydoli pobl fel chi. Mae’r Modelau Rôl yn rhedeg ein gweithdai sydd wedi’u cynllunio i’ch helpu i ddeall entrepreneuriaeth a phenderfynu a ydych am fod yn entrepreneur. Edrychwch ar eu proffiliau i gael syniad o’r amrywiaeth eang o sectorau y mae’r bobl hyn yn gweithio ynddyn nhw.  

Ydych chi’n berchennog busnes neu’n entrepreneur yng Nghymru sydd am rannu’ch stori? Dysgwch fwy yma.

Canlyniadau Hidlo
Enw'r busnes
Akron Productions
Disgrifiad busnes
Llysgennad Ifanc - Cwmni sy’n arbenigo mewn fideograffeg, ffotograffiaeth ac animeiddio.
ioan
Enw'r busnes
Huw Davies Cook Projects
Disgrifiad busnes
Llysgennad Ifanc - Darparu strategaethau marchnata effeithlon i fusnesau eraill
Huw
Enw'r busnes
Pai Language Learning
Disgrifiad busnes
Llysgennad Ifanc - Dull dysgu ieithoedd sy’n seiliedig ar ddata
Josef
Enw'r busnes
Urban Foundry Ltd
Disgrifiad busnes
ASIANTAETH ADFYWIO GREADIGOL
default image
Enw'r busnes
Lingard Style Services
Disgrifiad busnes
landscaping architecture and design
Peter
Enw'r busnes
Cartridge World Wales
Disgrifiad busnes
Printer supplies
default image
Enw'r busnes
Jack Gillman
Disgrifiad busnes
Llysgennad Ifanc - Marchnata Llawrydd
Jack
Enw'r busnes
Castell Partnership
Disgrifiad busnes
Sawl busnes gwahanol
default image