Cofrestrwch i ddod yn Fodel Rôl

  Rydyn ni am ddangos i bobl ifanc sydd ag anabledd, os oes ganddyn nhw ddiddordeb mewn entrepreneuriaeth, fod modelau rôl mewn amgylchiadau tebyg sydd wedi goresgyn rhwystrau i fod yn llwyddiannus ym myd busnes. Rydyn ni'n credu mewn cyfleoedd cyfartal ac yn annog unrhyw fodelau rôl.

  Bydd y cynnwys hwn yn cael ei ddefnyddio i ategu eich proffil ar-lein a fydd ar wefan Syniadau Mawr Cymru. Mae hyn yn helpu ein partneriaid i ddewis y model rôl mwyaf perthnasol ar gyfer eu gweithdai, ac mae'n ysbrydoli'r bobl ifanc sy'n darllen amdanoch chi. Gofynnir ichi ystyried hyn pan fyddwch yn rhoi'r wybodaeth y gofynnir amdani, ond byddwch hefyd yn cael help gyda hyn yn ystod ac ar ôl eich hyfforddiant cynefino

  Please specify other skills. Use a comma separated list if necessary.

  Bydd y cynnwys hwn yn cael ei ddefnyddio i ategu eich proffil ar-lein a fydd ar wefan Syniadau Mawr Cymru. Mae hyn yn helpu ein partneriaid i ddewis y model rôl mwyaf perthnasol ar gyfer eu gweithdai/gweithgareddau ac mae'n ysbrydoli'r bobl ifanc sy'n darllen amdanoch chi. Gofynnir ichi ystyried hyn pan fyddwch yn rhoi'r wybodaeth y gofynnir amdani. Ni chaniateir mwy na 300 gair ar gyfer pob maes. Os ydych yn mynd dros y nifer hwn mae'n bosibl na fydd eich cais yn cyflwyno'n gywir

  (mewn blynyddoedd)

  Os cawsoch eich addysg yng Nghymru, gofynnir ichi gwblhau'r meysydd canlynol:

  (mewn blynyddoedd)
  Gellir dod o hyd i'r rhybudd preifatrwydd yma
  Gellir dod o hyd i'r cod ymddygiad yma