Cymorthfeydd Un i Un

Bydd mynychu cymhorthfa yn eich galluogi i dderbyn cyngor ac arweiniad penodol i’ch busnes mewn awyrgylch ymddiriedig a chyfrinachol.

 

*Bydd y cymorthfeydd yn cael eu cynnal yn ddigidol, un ai dros y ffôn neu trwy gyswllt fideo*

 

Cymorthfeydd Covid-19

Oherwydd sefyllfa bresennol Covid-19, rydym yn cynnig llu o gymorthfeydd ychwanegol un-i-un un ai dros y ffôn neu yn ddigidol gyda ymgynghorwyr profiadol. Anogir busnesau i gysylltu â Cyswllt Ffermio gydag unrhyw ymholiadau/materion penodol sydd ganddynt yn ystod y cyfnod ansicr hwn a gallwn eich cyfeirio at yr arbenigwyr mwyaf addas. Bydd y cyngor yn benodol i’ch busnes chi ac yn gyfrinachol. Mae’r pynciau yn cynnwys:

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Chanolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813.

Mae’r cymorthfeydd yn cael eu cynnig mewn sesiwn awr o hyd. Bydd pynciau newydd yn cael eu cyflwyno dros gyfnod y rhaglen. Gellir ddod o hyd i fwy o fanylion ynglŷn â phynciau, dyddiadau a lleoliadau ar ein tudalen Beth Sydd Ymlaen.

 

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â:

Helen Lewis - 01970 631 425 / helen.lewis@menterabusnes.co.uk

 

Meini Prawf