Lowri Rees Roberts

Enw: Lowri Rees Roberts

E-bost: lowri.rees.roberts@agrisgop.cymru 

Symudol 07880 728273

Lleoliad:  Y Bala, Gwynedd/Yn gweithredu ledled Gogledd Cymru

Arbenigedd(au):  Rheoli Busnes ac Ariannol, Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus

 • Mae Lowri Rees-Roberts yn byw gyda'i gŵr a'i phedwar o blant bach ar fferm eu teulu yn Llanuwchllyn ger y Bala.  Mae ei gŵr, Gwyn, yn gweithio fel peiriannydd sifil (ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar gynlluniau hydro) ac mae'n rheoli fferm deuluol gyda 250 o ddefaid mynydd Cymru a thros 60 o wartheg Duon Cymreig.
 • Ar ôl graddio o Goleg y Drindod, Caerfyrddin gyda gradd yn y Dyniaethau, dechreuodd ei gyrfa fel newyddiadurwr i bapur newydd Y Cymro. Sbardunodd hyn ei diddordeb mewn ysgrifennu. Yn ystod ei chyfnod gydag Y Cymro, datblygodd Lowri berthynas waith gydag aelodau'r wasg ddwyieithog yng Nghymru a thu hwnt. Aeth ymlaen i weithio fel Dirprwy Olygydd.
 • Roedd ei gwaith fel newyddiadurwr yn golygu llawer o deithio, felly yn 2000 dechreuodd weithio gartref ar ei liwt ei hun. Ers hynny, mae Lowri wedi gweithio i nifer o bapurau gan gynnwys y Western Mail, Daily Post, Welsh Living, Golwg, Y Cymro, Cymru'r Byd, Denbighshire Free Press a'r Cambrian News.  Yn 2006, sefydlodd Lowri ei chwmni ei hun, LR, gan gynnig amrywiaeth o wasanaethau o brosiectau hyrwyddo i ysgrifennu datganiadau.
 • Penodwyd Lowri yn arweinydd Agrisgôp yn 2013. Un o'i chyflawniadau mwyaf oedd gweithio gyda grŵp Agrisgôp i gynhyrchu Dyddiadur Amaeth, dyddiadur Cymraeg amaethyddol gyda Gwasg Y Lolfa, sydd bellach yn rhywbeth hynod boblogaidd y mae’n ‘rhaid ei chael' bob blwyddyn gyda galw mawr amdano gan lawer o deuluoedd ffermio yng Nghymru. 

Busnes fferm presennol: 

 • 300 erw o dir gan gynnwys glaswelltir yn yr ucheldir 
 • 250 o ddefaid mynydd Cymreig 
 • 60 o Wartheg Duon Cymreig 

Profiad, sgiliau, cymwysterau perthnasol

 

 • B.A (Anrh) Dyniaethau, Coleg y Drindod, Caerfyrddin  
 • Newyddiadurwr profiadol ac arbenigwr marchnata
 • Helpodd i sefydlu busnes newydd 'menywod i gyd' gan gynhyrchu dyddiadur 'amaethyddiaeth' Cymraeg cyntaf Cymru, ac ymdrin â gwerthiannau hysbysebu, cynhyrchu, marchnata ac ati
 • Arweiniodd nifer o grwpiau Agrisgôp yng Ngogledd Cymru ar bynciau sy'n amrywio o gadw gwenyn, grwpiau 'o’r fferm i’r fforc' yn dysgu sut i ddewis yr oen cywir hyd at brosesu a phwynt gwerthu
 • Gwaith hyrwyddo i Gyngor Llyfrau Cymru a Gwasg Y Lolfa
 • Yn gweithio fel 'cydlynydd lles' i gefnogi teuluoedd gwledig yn ardal y Bala