Gardd Fasnachol Glebelands, St Dogmaels Road, Aberteifi

Prosiect Safle FFocws: Gwerthuso buddion hof olwynion Terrateck â Bio-ddisgiau i reoli chwyn mewn llysiau

Nodau y prosiect:

Bydd y prosiect hwn yn gwerthuso buddio hof olwynion Terrateck sy’n cael ei chynhyrchu yn Ffrainc ac sydd â Bio-ddisgiau wedi’u gosod arni; mae’n ymddangos fod y teclyn hwn yn mynd i’r afael â nifer o broblemau arwyddocaol ar gyfer tyfwyr llai:

  • Heriau trin yn effeithiol o amgylch cnydau wedi’u hau/priddo ger planhigion bychan wedi’u trawsblannu
  • Problemau defnyddio offer ar dractor yn achos tir sydd ar lethr neu’n anwastad
  • Y prinder offer garddwriaethol ar gyfer tyfwyr bychan a chanolig (a phrinder rhai wedi’u cynhyrchu yn y DU)
  • Cymhariaeth â’r hof olwynion Glaser lai adnabyddus (o’r Swistir) a modelau hŷn tebyg sy’n dal i gael eu defnyddio’n helaeth.

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Fferm Cilwrgi
Fferm Cilwrgi, HMP Prescoed, Brynbuga Prosiect Safle Ffocws
Llwyn Goronwy
Llwyn Goronwy, Llanrwst, Conwy Prosiect Safle Ffocws: Gwerthuso
Llwyn yr Arth
Llwyn yr Arth, Llanbabo, Rhosgoch, Ynys Môn Prosiect Safle Ffocws