Ein Ffermydd

Farms
0
Nifer y prosiectau rheoli cynaliadwy o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer y synwyryddion LoRaWAN a ddefnyddir o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer yr unigolion a fynychodd ddigwyddiadau Rhwydwaith Arddangos
Ers 2015, mae rhwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio, gyda chymorth gan arbenigwyr diwydiant sector-benodol, wedi bod yn treialu a rhoi ffyrdd mwy effeithlon, cynaliadwy a phroffidiol o reoli eu busnesau ar waith.

Mae’r rhwydwaith yn cynnwys 15 o ffermydd ledled Cymru a fydd yn cynnal treialon a phrosiectau sy’n canolbwyntio ar arloesi a thechnolegau newydd i’w helpu nhw a ffermydd eraill Cymru gyrraedd sero net erbyn 2050, ac i ddatblygu gwytnwch a chynaliadwyedd yng nghanol hinsawdd sy’n newid.

Yn yr adran hon:


Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd


| Newyddion
Arbrawf tyfu cnau yn edrych ar hyfywedd cynhyrchu cnau Ffrengig yng Nghymru
08 Mai 2024   Mae cwpwl o Sir Gâr yn arbrofi gyda thyfu cnau ar eu tir. Mae Martyn…
| Cyhoeddiadau
Cyswllt Ffermio - Rhifyn 5 - Ebrill - Mehefin 2024
Isod mae rhifyn 5ed Cyhoeddiad Technegol Cyswllt Ffermio ers lansio’r rhaglen newydd ym mis Ebrill…
| Newyddion
Bydd modiwlau newydd Cyswllt Ffermio yn helpu ffermwyr i drosglwyddo i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy
30 Ebrill 2024   Mae Cyswllt Ffermio wedi lansio set newydd o fodiwlau ar-lein yn seiliedig…
| Astudiaethau Achos
Gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid Cyswllt Ffermio yn helpu fferm deuluol i lunio busnes sy’n ‘addas at y dyfodol’
29 Ebrill 2024 Mae awydd i ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd yn helpu’r fam, Dianna Spary a’i…
| Erthyglau Technegol
Ffytoleddfu: Rôl Planhigion i Buro Dŵr Gwastraff Amaethyddol
Dr Natalie Meades: IBERS, Canolfan Cyfnewid Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth. Ebrill 2024 …
| Newyddion
Arbrawf llaeth yn edrych ar iechyd lloi ar fferm laeth yn Sir Benfro
25 Ebrill 2024   Mae fferm laeth yn Sir Benfro sy’n lloia yn y gwanwyn yn cyflwyno system…

Events

21 Mai 2024
Designing and Implementing a new Grazing System
Llanbrynmair
Join one of the farms which is a part of the Farming...
21 Mai 2024
Lambing Losses Part 2 - Post-Lambing Losses from Birth to Weaning
Llandrindod Wells
Workshop attendees will learn about the main causes...
23 Mai 2024
Sheep Lameness Workshop
Bryngwyn
Lameness in sheep causes financial losses estimated...
Fwy o Ddigwyddiadau