Ein Ffermydd

Farms
0
Nifer y prosiectau rheoli cynaliadwy o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer y synwyryddion LoRaWAN a ddefnyddir o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer yr unigolion a fynychodd ddigwyddiadau Rhwydwaith Arddangos
Ers 2015, mae rhwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio, wedi cael cymorth gan arbenigwyr sector-benodol yn y diwydiant, wedi bod yn treialu a gweithredu dulliau mwy effeithlon, cynaliadwy a phroffidiol o reoli eu busnesau. Mae gwaith y ffermwyr, a ddewiswyd oherwydd eu dull blaengar a’u uchelgais i weithredu ar y lefelau perfformiad uchaf.

Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd


| Newyddion
A ydych yn barod i ymuno â grŵp trafod deinamig a blaengar Cyswllt Ffermio i yrru eich busnes yn ei flaen?
1 Mehefin 2023   Mae dros 1500 o fusnesau ffermio o bob rhan o Gymru wedi elwa o grwpiau…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 1 - Ebrill-Mehefin 2023
Isod mae rhifyn 1af Cyhoeddiad Technegol Cyswllt Ffermio ers lansio’r rhaglen newydd ym mis Ebrill…
| Newyddion
EIP yng Nghymru yn dathlu llwyddiant ymchwil wedi’i arwain gan ffermwyr
26 Mai 2023   Mae Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) yng Nghymru wedi dathlu chwe blynedd o…
| Fideos
EIP Wales - Uchafbwyntiau - 26/05/2023
Rhwng mis Mai 2017 a mis Mawrth 2023, ariannodd EIP yng Nghymru 46 o brosiectau, gwerth £1.8m ar…

Events

7 Meh 2023
Producing, Promoting & Distributing Welsh Veg
Haverfordwest
Puffin Produce prides themselves on Welsh Produce for...
14 Meh 2023
Going Peat Free
Sarn
Join us on a visit to Claire Austin Hardy Plants to...
15 Meh 2023
Improving flock genetics - what can it offer your business?
Machynlleth
The Welsh Sheep Genetics Programme (WSGP) is a brand...
Fwy o Ddigwyddiadau