Ein Ffermydd

Farms
0
Nifer y prosiectau rheoli cynaliadwy o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer y synwyryddion LoRaWAN a ddefnyddir o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer yr unigolion a fynychodd ddigwyddiadau Rhwydwaith Arddangos
Ers 2015, mae rhwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio, gyda chymorth gan arbenigwyr diwydiant sector-benodol, wedi bod yn treialu a rhoi ffyrdd mwy effeithlon, cynaliadwy a phroffidiol o reoli eu busnesau ar waith.

Mae’r rhwydwaith yn cynnwys 15 o ffermydd ledled Cymru a fydd yn cynnal treialon a phrosiectau sy’n canolbwyntio ar arloesi a thechnolegau newydd i’w helpu nhw a ffermydd eraill Cymru gyrraedd sero net erbyn 2050, ac i ddatblygu gwytnwch a chynaliadwyedd yng nghanol hinsawdd sy’n newid.

Yn yr adran hon:


Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd


| Newyddion
Arbrawf tyfu cnau yn edrych ar hyfywedd cynhyrchu cnau Ffrengig yng Nghymru
08 Mai 2024   Mae cwpwl o Sir Gâr yn arbrofi gyda thyfu cnau ar eu tir. Mae Martyn…
| Cyhoeddiadau
Cyswllt Ffermio - Rhifyn 5 - Ebrill - Mehefin 2024
Isod mae rhifyn 5ed Cyhoeddiad Technegol Cyswllt Ffermio ers lansio’r rhaglen newydd ym mis Ebrill…
| Newyddion
Bydd modiwlau newydd Cyswllt Ffermio yn helpu ffermwyr i drosglwyddo i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy
30 Ebrill 2024   Mae Cyswllt Ffermio wedi lansio set newydd o fodiwlau ar-lein yn seiliedig…
| Astudiaethau Achos
Gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid Cyswllt Ffermio yn helpu fferm deuluol i lunio busnes sy’n ‘addas at y dyfodol’
29 Ebrill 2024 Mae awydd i ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd yn helpu’r fam, Dianna Spary a’i…
| Erthyglau Technegol
Ffytoleddfu: Rôl Planhigion i Buro Dŵr Gwastraff Amaethyddol
Dr Natalie Meades: IBERS, Canolfan Cyfnewid Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth. Ebrill 2024 …
| Newyddion
Arbrawf llaeth yn edrych ar iechyd lloi ar fferm laeth yn Sir Benfro
25 Ebrill 2024   Mae fferm laeth yn Sir Benfro sy’n lloia yn y gwanwyn yn cyflwyno system…

Events

23 Mai 2024
Sheep Lameness Workshop
Bryngwyn
Lameness in sheep causes financial losses estimated...
28 Mai 2024
Sheep Parasite Control 1 – Roundworm & Blowfly Workshop
Usk
Workshop attendees will learn about the lifecycle and...
28 Mai 2024
Sheep Lameness Workshop
Newtown
Lameness in sheep causes financial losses estimated...
Fwy o Ddigwyddiadau