Dyma gweminar addysgiadol i glywed am y Cod Carbon Coetiroedd a sut allai fod o fudd i’r busnes fferm.

Mae Gareth Davies, Coed Cymru, yn cyflwyno’r pynciau canlynol:

  • Cynllun Cod Carbon Coetiroedd
  • Y broses gofrestru, dilysu a gwirio
  • Y broses o gyfrifo unedau carbon mewn coetiroedd sydd newydd eu plannu
  • Gwerth ariannol posib o ddal a storio carbon trwy ddefnyddio astudiaethau achos

 

Cyrsiau e-ddysgu cysylltiedig:


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Adolygiad Prosiect Porfa Cymru 2022
Prosiect Porfa Cymru - Adolygiad o'r Tymor Pori 2022 {"preview
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Cynllun Troi’n Organig - 12/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae’r Cynllun Troi’n
GWEMINAR am wybodaeth grantiau: Grantiau Bach – Gorchuddio Iardiau a Buddsoddi mewn Rheoli Maetholion - 05/07/2022
Siaradwr: Richard Evans, Llywodraeth Cymru Mae Grantiau Bach –