Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r arbenigwraig annibynnol mewn bîff a defaid Liz Genever, i ddysgu mwy am brosiect safle arddangos Bryn, Aberteifi. Mae’r prosiect yn anelu i fabwysiadu “dull system gyfan” i wella effeithlonrwydd a pherfformiad y fuches bîff yn Bryn, gan gynnwys yr agweddau canlynol:

  • Iechyd, ffrwythlondeb ac effeithiolrwydd y buchod
  • Cyfraddau twf a’r allbwn cynnyrch terfynol
  • Maeth
  • Rheolaeth

Mae'r weminar yn cynnwys cyflwyniad ar y prosiect, diweddariad i’r prosiect a negeseuon allweddol hyd yn hyn.

 

Cyrsiau e-ddysgu cysylltiedig:

Gwella Iechyd Pridd

Systemau Pori


Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Cadw eich geifr cig yn hapus ac yn iach gyda ffocws ar reoli llyngyr - 17/02/2022
GWEMINAR: Tapio sudd bedw Cymreig a phrosesu ar ôl ei gynaeafu - 1/12/21
GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr