Yn fyw o Rhiwaedog, Y Bala, un o’n safleoedd arddangos cig coch. Mae gennym ddau brosiect cyffrous sydd ar y gweill yn Rhiwaedog ar hyn o bryd gan gynnwys:

 1. Gwella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd oddi ar y borfa.
 2. Gwerthuso buddion technoleg i ganfod pan fo buchod yn gofyn tarw i sicrhau ennillion o ran ffrwythlondeb y fuches sugno.

Trwy gydol y digwyddiad, mae arbenigwyr yn trafod:

 • Y prosiectau - beth rydym yn ei anelu i’w gyflawni?
 • Ffrwythlondeb y fuches - darparu cynnydd (Joe Angell, Milfeddygon y Wern)
 • Moocall Heat - sut mae’n gweithio?
 • Effeithlonrwydd glaswelltir - gwella cynhyrchiant o borfa (Chris Duller, arbenigwr glaswelltir annibynnol)
 • Prosiect stoc+ HCC - gwella iechyd eich buches.

Yn ogystal â thrafod y prosiectau, mae ein harbenigwyr yn cynnig  cyngor ac argymhellion cyffredinol, gyda’r nod o’ch helpu chi i wella eich busnes.

 

Cyrsiau e-ddysgu cysylltiedig:

 • Ymwrthedd Anthelminitig ar Ffermydd Defaid
 • Ffrwythlondeb y Fuches Biff
 • Meincnodi eich Fferm
 • Effeithlonrwydd Bwyd
 • Rheoli Pori
 • Rhywogaethau Glaswelltir
 • Systemau Pori
 • Gwella Iechyd Pridd
 • Atgenhedlu Tymhorol Mewn Mamogiaid

Related Newyddion a Digwyddiadau

GWEMINAR: Rheoli Llygredd Amaethyddol - beth sy'n newid a sut gellir eu gweithredu? - 15/06/2021
Siaradwyr: Keith Owen, ymgynghorydd amgylcheddol a chyfarwyddwr
GWEMINAR: Y defnydd o dechnoleg bolws i wella cyfraddau cyfloi, cyfnod lloea a iechyd y fuches ym Moelogan Fawr - 19/05/2021
Fel arfer mae’n anodd canfod heffrod ifanc yn gofyn tarw, sy’n
GWEMINAR: Cyfleoedd trwy’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Gwledig (an-amaethyddol) - 17/05/2021
Bydd cyflwyniad gan Katy Watkin o dîm polisi Llywodraeth Cymru