09 Hydref 2023

Mae dosbarth meistr a grëwyd i roi sgiliau a gwybodaeth ddefnyddiol i ffermwyr dyfu, cynnal a phori gwndwn llysieuol yn cael ei lansio gan Cyswllt Ffermio.

Bydd Meistr Gwndwn Llysieuol, y diweddaraf mewn cyfres o ddosbarthiadau meistr rhad ac am ddim a gynhelir gan Cyswllt Ffermio, yn arwain tyfwyr ar sut i sefydlu a rheoli cymysgedd amrywiol sydd o fudd i dda byw, iechyd y pridd a’r amgylchedd, ac i wneud hynny’n llwyddiannus.

Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn y cwrs undydd yn cael cyfle i ddysgu sut i asesu iechyd y pridd yn weledol er mwyn deall y ffactorau sy'n cyfyngu ar gynhyrchiant a byddant yn cael gwybod sut y gellir gwella'r sefyllfa trwy gyflwyno rhywogaethau amrywiol gan gynnwys glaswellt, codlysiau a pherlysiau.

Ymdrinnir hefyd â sut i gynllunio system gwndwn llysieuol sy'n briodol i weithrediad ffermio.

Unwaith y bydd gwndwn wedi'i sefydlu mae'n rhaid eu rheoli felly bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael arweiniad gan arbenigwyr ar strategaethau pori sy'n gwneud y gorau o berfformiad anifeiliaid a hirhoedledd planhigion.

Cynhelir y cwrs yn Y Drenewydd ar 26 Hydref 2023 ac yn Abergele ar 27 Hydref 2023, rhwng 10.30am a 3.30pm.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23 Hydref am 10.30am a gofynnir i ymgeiswyr ddarparu ystod o wybodaeth gyda'u cais i ganiatáu i'r cwrs gael ei deilwra i ofynion penodol.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio.

Am ragor o wybodaeth, Cliciwch yma


Related Newyddion a Digwyddiadau

Cymorth i Dyfwyr a Ffermwyr yng Ngŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad
13 Mai 2024 Mae Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad ar Faes Sioe Frenhinol
Arbrawf tyfu cnau yn edrych ar hyfywedd cynhyrchu cnau Ffrengig yng Nghymru
08 Mai 2024 Mae cwpwl o Sir Gâr yn arbrofi gyda thyfu cnau ar eu
Bydd modiwlau newydd Cyswllt Ffermio yn helpu ffermwyr i drosglwyddo i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy
30 Ebrill 2024 Mae Cyswllt Ffermio wedi lansio set newydd o