6 Chwefror 2023

 

Gyda rheolaeth dda o fridio ac atgenhedlu yn sail i broffidioldeb buchesi yng Nghymru, mae ffermwyr yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer gweithdy newydd Cyswllt Ffermio sydd wedi’i gynllunio i helpu cynyddu ffrwythlondeb y fuches i’r eithaf.

Bydd Meistr ar Ffrwythlondeb, y diweddaraf mewn cyfres o 'ddosbarthiadau meistr' pwrpasol a gynigir gan Cyswllt Ffermio, yn cael ei gyflwyno gan ddau filfeddyg llaeth blaenllaw, Kate Burnby ac Owen Atkinson.

Dywedodd Swyddog Technegol Llaeth Cyswllt Ffermio, Gwenan Evans, y bydd aelodau’r cwrs yn cael y cyfle i ddysgu am y technegau rheoli ffrwythlondeb mwyaf diweddar ar gyfer gwella lles, perfformiad a chynyddu proffidioldeb buchod – a chael cyngor ar sut i fabwysiadu’r rhain.

“Mae ffrwythlondeb anifail bridio yn cael ei ddylanwadu gan ystod eang o wahanol ffactorau a bydd y cwrs yn ymdrin â'r rhain yn fanwl,” meddai.

Bydd y rhain yn cynnwys datblygu dealltwriaeth dda o ffrwythlondeb buchod a nodi'r paramedrau cywir i fesur a monitro ffrwythlondeb mewn gwahanol fathau o fuchesi a systemau rheoli.

Bydd aelodau'r cwrs yn cael cymorth i ddatblygu cynllun i wella perfformiad ffrwythlondeb eu buches, yn seiliedig ar eu systemau, data ac amcanion eu hunain.

“Bydd adrannau ar reoli maeth, gan gynnwys sgorio cyflwr y corff, dulliau canfod pryd mae buwch yn gofyn tarw, trin semen ac amseriad AI,” esboniodd Ms Evans.

Rhoddir cyngor ar sut i drin buchod mewn amgylchedd di-straen i wella'r siawns o genhedlu, y protocolau gorau ar gyfer cyn-fridio ac ar gyfer canfod beichiogrwydd a sut i gael y gorau o ymweliadau ffrwythlondeb gan filfeddygon.

Cynhelir y gweithdy fel dwy weminar gyda’r nos ar 13 a 15 Chwefror 2023 a bydd sesiwn ymarferol undydd ar y fferm ar 1 Mawrth 2023 yn Fferm Coleg Gelli Aur, ger Llandeilo.

Mae gan ffermwyr tan 9 Chwefror 2023 i gyflwyno eu ceisiadau trwy glicio yma.

Mae Cyswllt Ffermio, sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes a Lantra, yn cael ei gyllido drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Fferm Rhyd Y Gofaint yn treialu defnyddio meillion gwyn i leihau costau gwrtaith a hybu cynhyrchiant
18 Ebrill 2024 Mae Deryl a Frances Jones o fferm Rhyd Y Gofaint
Fferm laeth yr ucheldir yn treialu cymysgedd hadau gwndwn llysieuol sydd wedi'u sefydlu gyda hau yn uniongyrchol
16 Ebrill 2024 Mae fferm laeth yr ucheldir yng Nghymru yn ceisio
Ffermwr llaeth sy’n manteisio ar ‘Gyllid Arbrofi’ yn ceisio gwella bioleg y pridd
15 Ebrill 2024 Mae ffermwr llaeth yn cyflwyno cannoedd o