22 Mai 2023

 

Mae ceisiadau nawr ar agor ar gyfer cyllid newydd lle mae Cyswllt Ffermio yn sicrhau bod £5,000 ar gael i ffermwyr a thyfwyr i arbrofi eu syniadau a’u gwireddu. 

Mae Cyswllt Ffermio wedi datblygu’r Cyllid Arbrofi, i fynd i’r afael â phroblemau neu gyfleoedd lleol penodol gyda’r nod o wella effeithlonrwydd a phroffidioldeb o fewn busnesau amaethyddol wrth warchod yr amgylchedd.

Mae yna lawer o newidiadau ar y gorwel i amaethyddiaeth ac mae nawr yn amser gwych i archwilio syniad a allai fod o fudd i'ch fferm gan ganiatáu i chi fynd i'r afael â phroblemau 'go iawn' neu wirio a yw syniad ymchwil yn gweithio'n ymarferol ar eich fferm.  

Mae’r cyllid yn agored i unigolion neu grwpiau o hyd at bedwar busnes ffermio neu dyfu yng Nghymru sydd wedi nodi problem neu gyfle lleol neu benodol. Mae’n rhaid i fusnesau fferm gofrestru gyda Cyswllt Ffermio.

Bydd prosiectau addas yn anelu at wella effeithlonrwydd cynhyrchu a phroffidioldeb gan ddiogelu'r amgylchedd trwy gyd-fynd â Chanlyniadau Rheoli Tir yn Gynaliadwy.  

Gallai prosiectau Cyllid Arbrofi ganolbwyntio ar: gynhyrchu bwyd mewn modd cynaliadwy, lliniaru ac addasu i newid hinsawdd, cynnal a gwella gwytnwch ecosystemau a’r manteision y maent yn eu cynnig.

Rhaid gweithredu a chwblhau prosiectau llwyddiannus o fewn yr amserlen a nodir ar gais ac ni fydd y cyllid gan Cyswllt Ffermio yn fwy na £5,000 y prosiect.

Gall ffermwyr a thyfwyr wneud cais drwy lenwi ffurflen gais a fydd yn cael ei hystyried a’i hasesu.

Bydd y ffenest ymgeisio ar agor rhwng y 22ain o Fai hyd nes y 12fed o Fehefin 2023. Bydd ffenestri ymgeisio eraill yn ystod Haf a Hydref 2023. Dim ond yn ystod cyfnod ariannu rhaglen Cyswllt Ffermio y caniateir i bob busnes ymwneud ag un prosiect o dan y Cyllid Arbrofi.

Am fwy o wybodaeth ar feini prawf cymhwysedd a’r broses ymgeisio, cliciwch yma. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â’ch swyddog datblygu lleol.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Meillion coch yn chwarae rhan bwysig wrth leihau costau mewnbwn fferm dda byw
27 Medi 2023 Mae meillion coch llawn protein yn helpu fferm dda
Ychwanegwyd ffrwythlondeb gwartheg llaeth at weithdai hyfforddiant iechyd anifeiliaid Cyswllt Ffermio
25 Medi 2023 Bydd meysydd allweddol a all helpu i sicrhau
Cyswllt Ffermio yn atgyfnerthu portffolio hyfforddiant i ffermwyr gyda 21 cwrs newydd
20 Fedi 2023 Mae cyfleoedd newydd ar gael i ffermwyr yng Nghymru