Fferm Hardwick, Y Fenni

Prosiect Safle Ffocws: Defnyddio technoleg i ragweld clefydau cyn geni yn ôl ymddygiad y fuwch sych

Nod y Prosiect:

  • Canfod unrhyw broblemau iechyd yn gynnar yn ystod y cyfnod trosi 
  • Sicrhau’r driniaeth orau ar gyfer unrhyw broblemau iechyd
  • Asesu manteision y dechnoleg newydd
  • Gwella perfformiad y fuwch ar ddechrau’r llaethiad

Prosiectau cysylltiedig Ein Ffermydd

Erw Fawr
Ceredig a Sara Evans Erw Fawr, Caergybi, Ynys Môn Meysydd
Graig Olway
Russell Morgan Llangyfiw, Brynbuga Meysydd allweddol yr hoffech
Fferm Rhiwaedog
Emyr, Aled a Dylan Jones Fferm Rhiwaedog, Y Bala, Gwynedd Meysydd