Podlediad Clust i'r Ddaear

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Byddant yn benodau byr, 20/30 munud o hyd ac yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol.

Bydd pennod newydd yn cael ei chyhoeddi bob pythefnos a bydd y themâu dros dymor yr Hydref yn cynnwys sgyrsiau a recordiwyd yn y digwyddiad Arallgyfeirio ac Arloesi Cymru, y digwyddiad Ffermio’r Amgylchedd a bydd cyfle i ddod i wybod mwy am ein ffermwyr arddangos newydd.


Rhifyn 1 - Pori Cylchdro

Gallwch hefyd wylio'r podlediad hwn ar ein sianel Youtube trwy glicio yma.

 

Rhifyn 2 - Arloesi ac Arallgyfeirio

 

 

Rhifyn 3 - Ffermio'r Amgylchedd

 

Gallwch hefyd wylio'r podlediad hwn ar ein sianel Youtube trwy glicio yma.

 

Rhifyn 4 - John Yeomans