Fel arfer, cwrs hyfforddiant undydd ac asesiad yn ddibynnol ar brofiad.

Mae cerbydau aml dirwedd (ATV) eistedd i mewn (a elwir hefyd yn feiciau cwad) yn beiriannau hynod o ddefnyddiol, gan eu gwneud yn offer poblogaidd, a hanfodol, ar gyfer busnesau amaethyddol. Ond mae eu hyblygrwydd yn golygu bod hyd yn oed y gyrrwyr mwyaf profiadol yn gallu mynd i sefyllfaoedd peryglus. Heb yr hyfforddiant priodol, gall damweiniau difrifol ddigwydd – ffaith sydd yn ganolbwynt i amcanion y cwrs. Bydd y cwrs yma yn eich cynowrthyo i feistrioli’r sgiliau angenrheidiol er mwyn gyrru cerbyd ATV llywio confensiynol, eistedd i mewn, yn ddiogel a hyderus. Fel mae’r enw’n ei awgrymu, byddwch yn cael profiad hanfodol yn mynd i’r afael a phob tirwedd ac, mewn amodau amrywiol, o brofi dringfeydd i ffyrdd cyhoeddus. Bydd hanfodion allweddol y cwrs yn cynnwys llwytho a thynnu, adnabod ac adrodd ar ddiffygion mecanyddol, a deall materion iechyd, diogelwch a chyfreithiol. Bydd gyrrwyr/defnyddwyr newydd yn ennill y sgiliau sylfaenol angenrheidiol er mwyn defnyddio cerbydau ATV yn effeithiol. Bydd defnyddwyr mwy profiadol yn gwella eu gallu er mwyn cael y gorau o’r cerbyd.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

O 1 Medi 2023, rhaid i bob ymgeisydd gwblhau'r modiwl e-ddysgu gorfodol canlynol cyn gwneud cais am gyllid - Uned Orfodol: Iechyd a Diogelwch – Rheoli Risg mewn Coedwigaeth a Ffermio

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

Advanced Training Ltd

Enw cyswllt:
Christopher Smith


Rhif Ffôn:
01545636116


Cyfeiriad ebost:
info@advancedtrainingltd.com


Cyfeiriad gwefan:
www.advancedtrainingltd.co.uk

 

Cyfeiriad post:
Unit 2, Aberaeron Craft Centre, Panteg Road, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0DX


Ardal:

Canolbarth Cymru
 

Coleg Sir Gar

Enw cyswllt:
Helen Williams


Rhif Ffôn:
01554 748346  


Cyfeiriad ebost:

helen.williams@colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.colegsirgar.ac.uk


Cyfeiriad post:
Heol Sandy Road, Pwll, Llanelli, Sir Gâr SA15 4DN


Ardal:
De Orllewin Cymru (mwyafrif y cyrsiau ar Gampws Gelli Aur, Llandeilo)

Grŵp Hyfforddi: Bro Gele

Enw cyswllt:
Irwedd Griffiths


Rhif Ffôn:
01492 680499


Cyfeiriad ebost:
irwedd@outlook.com


Cyfeiriad gwefan:
Dim gwefan


Cyfeiriad post:
Nant y Gochel, Abergele, Conwy LL22 8NS


Ardal:
Cymru gyfan

Grwp Llandrillo Menai

Enw cyswllt:
Dewi Williams


Rhif Ffôn:
01286 830261 - rhif estyniad: 8539


Cyfeiriad ebost:
dewiwilliams@gllm.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.gllm.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DU


Ardal:
Gogledd Cymru

Harper Adams University

Enw cyswllt:
Ian Pryce


Rhif Ffôn:
01952 815300


Cyfeiriad ebost:
ipryce@harper-adams.ac.uk


Cyfeiriad post:
www.harper-adams.ac.uk/


Postal address:
1Caynton Road, Edgmond, Newport, Shropshire, TF10 8NB


Ardal:

 

Heads of the Valley Training

Enw cyswllt:
Laura Broome


Rhif Ffôn:
01873 832000


Cyfeiriad ebost:
laura@hovtraining.com / ollie@hovtraining.com


Cyfeiriad gwefan:
www.hovtraining.com


Cyfeiriad post:
Tŷ Mawr Road, Gilwern, Y Fenni,
NP7 0EB


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie / Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 258615


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

PMR Direct LTD

Enw cyswllt:
Amanda Payne / Mary Rees


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
apayne@pmr.org.uk / training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Sampson Training Ltd (Grounds Training)

Enw cyswllt:
Ellie Parry

 

Rhif Ffôn:
01865 509510

 

Cyfeiriad ebost:
info@groundstraining.com

 

Cyfeiriad gwefan:
www.groundstraining.com

 

Cyfeiriad post:
Bridgend

 

Ardal:
Cymru gyfan
 

 

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie M Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
julie@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

TFTF (2008) Ltd

Enw cyswllt:
Suzanne Jones


Rhif Ffôn:
01938 500900


Cyfeiriad ebost:
info@training4thefuture.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.training4thefuture.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolobran Hall, Meifod, Powys SY22 6HX


Ardal:
Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Gwell systemau trin da byw er mwyn cynyddu elw
Dyma gwrs undydd gyda thystysgrif am gwblhau. Drwy ganolbwyntio
Cwympo a Phrosesu Coed hyd at 380mm
Cwrs hyfforddiant dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a
Technegau Ŵyna
Cwrs hyfforddiant undydd ymarferol gyda thystysgrif hyfforddiant